André Bakoš, konstnär
Ursprungligen från Skåne, med rötter i Ungern, bor och verkar André i Stockholm sedan 2001.

Hans konstnärskap präglas av en lång relation till och intresset för bild- och fotokonsten. De två dimensionella avtrycken från linser speglar vad som träffar André i vardagen; på väg till jobbet, under lunchen, med hunden på rastning, med polaren på kaféet. Vardagsavtryck som far förbi som André fångar, låser, förevigar och slutligen vill dela med sig av i sina tavlor. André arbetar även på en utställning senare i år med målade verk.

__________________________________________________

André Bakoš, artist
Originally from the south of Sweden, with Hungarian provenience. André lives and exert his artistry in Stockholm since 2001.

His artistry characterizes by a profound relationship to and the interest for visual arts and photography. The two-dimensional impressions from the lenses reflect what hits André in everyday-life: on the way to work, during lunch break, the dog on the exercise, with a friend at the café.
Impressions from everyday-life passing by which André captures, locks, eternalizes and finally shares with us in his artworks. André is also working with an other exhibition later on this year with painted artworks.